สรุปยอดฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลนาโพธิ์

เข้าสู่ระบบ

ทั้งหมดในคลัง

12,456 DOSE


Sinovac

6,825

DOSE
Astrazeneca

5,014

DOSE
Pfizer

205

DOSE
sinopharm

412

DOSE

ฉีดวันล่าสุด

517 DOSE
Date


Sinovac

84

DOSE 
เข็ม1 84  DOSE 
 เข็ม2  0  DOSE
Astrazeneca

 433

DOSE 
เข็ม1  0  DOSE 
 เข็ม2  433  DOSE
pfizer

 0

DOSE 
เข็ม1  0  DOSE 
 เข็ม2  0  DOSE
 เข็ม3  0  DOSE
Sinopharm

0

DOSE 
เข็ม1 0  DOSE 
 เข็ม2  0  DOSE

ฉีดไปแล้ว

11,698 DOSE


Sinovac

6,272

DOSE
Astrazeneca

5,015

DOSE
Pfizer

205

DOSE
Sinopharm

206

DOSE

ฉีดเข็ม 1

8,375 คน


Sinovac

5,446

คน
Astrazeneca

2,716

คน
Pfizer

7

คน
Sinopharm

206

คน

ฉีดเข็ม 2

3,135 คน


Sinovac

826

คน
Astrazeneca

2,299

คน
Pfizer

10

คน
Sinopharm

0

คน

ฉีดเข็ม 3

188 คน


Pfizer

188

คน
Astrazeneca

0

คน

คงเหลือ

758 DOSE


Sinovac

553

DOSE
Astrazeneca

-1 DOSE

Pfizer

0 DOSE

Sinopharm

206

DOSE