สรุปยอดฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลนาโพธิ์

เข้าสู่ระบบ

ทั้งหมดในคลัง

2,816 DOSE


Sinovac

2,038

DOSE
Astrazeneca

778

DOSE

ฉีดวันล่าสุด

278 DOSE
Date


Sinovac

242

DOSE 
เข็ม1 242  DOSE 
 เข็ม2  0  DOSE
Astrazeneca

 36

DOSE 
เข็ม1  22  DOSE 
 เข็ม2  14  DOSE

ฉีดไปแล้ว

2,691 DOSE


Sinovac

1,913

DOSE
Astrazeneca

778

DOSE

ฉีดเข็ม 1

1,855 คน


Sinovac

1,091

คน
Astrazeneca

764

คน

ฉีดเข็ม 2

836 คน


Sinovac

822

คน
Astrazeneca

14

คน

คงเหลือ

125 DOSE


Sinovac

125

DOSE
Astrazeneca

0 DOSE