สรุปยอดฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลนาโพธิ์

เข้าสู่ระบบ

ทั้งหมดในคลัง

58,118 DOSE


Sinovac

10,895

DOSE
Astrazeneca

21,839

DOSE
Pfizer

24,567

DOSE
sinopharm

412

DOSE
Moderna

405

DOSE

ฉีดวันล่าสุด

69 DOSE
Date


Sinovac

 0

โดส 
1  0  โดส 
2  0  โดส
Sinopharm

 0

โดส 
1  0  โดส 
2  0  โดส
Astrazeneca

 0

โดส 
1  0  โดส 
2  0  โดส
3  0  โดส
4  0  โดส
Pfizer

 69

โดส 
1  15  โดส 
2  48  โดส
3  1  โดส
4  5  โดส
Moderna

 0

โดส 
1  0  โดส 
2  0  โดส 
3  0  โดส 
4  0  โดส 

ฉีดไปแล้ว

39,090 DOSE


Sinovac

10,150

DOSE
Astrazeneca

15,667

DOSE
Pfizer

12,461

DOSE
Sinopharm

408

DOSE
Moderna

404

DOSE

ฉีดเข็ม 1

17,176 คน


Sinovac

9,320

คน
Astrazeneca

3,823

คน
Pfizer

3,754

คน
Sinopharm

206

คน
Moderna

73

คน

ฉีดเข็ม 2

15,985 คน


Sinovac

830

คน
Astrazeneca

11,305

คน
Pfizer

3,584

คน
Sinopharm

202

คน
Moderna

64

คน

ฉีดเข็ม 3

5,309 คน


Pfizer

4,584

คน
Astrazeneca

535

คน
Moderna

190

คน

ฉีดเข็ม 4

620 คน


Pfizer

540

คน
Astrazeneca

3

คน
Moderna

77

คน

คงเหลือ

19,028 DOSE


Sinovac

745

DOSE
Astrazeneca

6,172 DOSE

Pfizer

12,106 DOSE

Sinopharm

4

DOSE
Moderna

1

DOSE