สรุปยอดฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลนาโพธิ์

เข้าสู่ระบบ

ฉีดวันล่าสุด

44 DOSE
Date


Sinovac

 0

โดส 
1  0  โดส 
2  0  โดส
Sinopharm

 0

โดส 
1  0  โดส 
2  0  โดส
Astrazeneca

 0

โดส 
1  0  โดส 
2  0  โดส
3  0  โดส
4  0  โดส
Pfizer

 9

โดส 
1  0  โดส 
2  1  โดส
3  0  โดส
4  1  โดส

5  3  โดส
6  2  โดส
Moderna

 35

โดส 
1  1  โดส 
2  0  โดส 
3  1  โดส 
4  10  โดส 
5  11  โดส 

ฉีดไปแล้วกว่า

39,537 DOSE


Sinovac

10,150

DOSE
Astrazeneca

15,668

DOSE
Pfizer

12,873

DOSE
Sinopharm

408

DOSE
Moderna

439

DOSE

ฉีดเข็ม 1

17,212 คน


Sinovac

9,320

คน
Astrazeneca

3,823

คน
Pfizer

3,789

คน
Sinopharm

206

คน
Moderna

74

คน

ฉีดเข็ม 2

16,050 คน


Sinovac

830

คน
Astrazeneca

11,305

คน
Pfizer

3,649

คน
Sinopharm

202

คน
Moderna

64

คน

ฉีดเข็ม 3

5,378 คน


Pfizer

4,652

คน
Astrazeneca

535

คน
Moderna

191

คน

ฉีดเข็ม 4

734 คน


Pfizer

644

คน
Astrazeneca

4

คน
Moderna

87

คน

ฉีดเข็ม 5

134 คน


Pfizer

123

คน
Astrazeneca

0

คน
Moderna

11

คน

ฉีดเข็ม 6

25 คน


Pfizer

15

คน
Astrazeneca

0

คน
Moderna

10

คน